Priser

Här har du en länk till ett dokument med prislista för sömnad. Observera att priserna är ungefärliga, kontakta mig för exakta prisförslag utifrån just Din beställning.Här har du en länk till en prislista för smycken. Observera att priserna är ungefärliga, kontakta mig för exakta prisförslag utifrån just Din beställning.